Co děláme

 

Veterinární klinika Regia Vet je pojatá jako pracoviště, poskytující komplexní veterinární péči především pro pacienty z oblasti Chodova a to jak léčebnou a preventivní, tak poradenskou v oblasti výživy. Na výživu kladou lékaři kliniky velký důraz, proto jsou v obchodě na recepci k dispozici pouze výrobci krmiva splňující kritéria vycházející z vědeckých i empirických znalostí dnešní veterinární medicíny.

Naší filozofií je poskytovat  pacientům komplexní preventivní i specializovanou veterinární péči, od počáteční konzultace po pooperační péči a rehabilitaci s návazností na veškerá dostupná odborná vyšetření, jejichž zajištění je pro nás samozřejmostí.

Díky personálnímu a technickému vybavení i široké otevírací době poskytujeme akutní ošetření a první pomoc kritickým pacientům, jako jsou často autoúrazy, otravy nebo srdeční selhání.

Pro tyto případy je hospitalizace vybavena jednotkou intenzivní péče s kyslíkovým boxem a operační sál i instrumentáriem pro operace mnohočetných zranění, otevřených zlomenin apod.

Díky laboratornímu, RTG a SONOgrafickému zázemí kliniky probíhá většina vyšetření přímo na pracovišti,  bez časové prodlevy nebo nutnosti převozu pacientů.

Ambulantní provoz je zajišťován střídavě všemi lékaři kliniky. Zlatým standardem je možnost objednání jednak na určitý čas, jednak k lékaři, který již pacienta zná nebo spadá do jeho specializace.

Pozor, objednací čas je orientační, v rámci celého dne nelze, přes veškerou snahu personálu veterinární kliniky, přesně předvídat časovou náročnost vyšetření našich pacientů na základě telefonického objednání. Časový harmonogram mohou narušit i akutní případy, kdy je nezbytné pacienta ošetřit bezodkladně.

Specializací RegiaVet kliniky je onkologie, ortopedie a chirurgie včetně chirurgie endoskopické.

Specializované výkony vyžadují vždy alespoň přechodnou hospitalizaci pacienta.

Ve většině případů probíhá příjem pacientů na operace nebo diagnostické výkony spojené s anestezii v ranních hodinách. Během dopodne absolvují pacienti předoperační vyšetření, nutná pro bezproblémový průběh anestezie i výkonu samotného. V této době jsou stabilizování a zklidněni na hospitalizaci infuzí a medikamenty, které uvolňují především stres a napětí, které je vždy největší při příchodu a příjmu pacienta. Z tohoto důvodu by se neměl zvířecí pacient uvádět do anestezie bezprostředně po příchodu do ordinace.

Samotný chirurgický, stomatologický nebo diagnostický výkon probíhá obvykle do odpoledních hodin. Po výkonu je pacient v době probouzení na hospitalizaci  pod dozorem personálu až do plného návratu vědomí, trvale jsou monitorovány životní funkce, pacient je zahříván a jsou mu převážně infusně, dle individuální potřeby, podávány nadále zklidňující léky a léky proti bolesti.

Předání již plně probuzeného pacienta zpět majitelům probíhá většinou ve večerních hodinách.

V podobném, většinou zkráceném, režimu probíhají i stomatologická ošetření.

 

Anketa